Vrienden van VVOP Samen sterk

Met plezier de mogelijkheid om uw netwerk uit te breiden & de sportieve doelstelling van voetbalclub V.V.O.P te steunen.

E-mailadres

info@vriendenvanvvop.nl

Voor vragen & opmerkingen

Missie & visie

Een voetbalvereniging neemt een belangrijke maatschappelijke positie in. In de huidige tijd van individualisering , social media, gaming en de prestatiemaatschappij is het van belang dat een sportvereniging een klimaat schept om met name de jeugd een veilige maar ook zeker een gezellige, sociale en sportieve omgeving biedt om elke week weer uit te kijken om samen te voetballen en trainen.

Binnenkort uw logo hier?